Aanmelden voor deelname

Beeldend Kunstenaars kunnen zich onder bepaalde voorwaarden presenteren in het Jaarboek Kunstenaars.

  • Aanmelding voor een presentatie staat open voor zowel amateur- als beroepskunstenaars.
  • Aanmelding geeft niet automatisch recht op een presentatie. Pas nadat uw aanmelding door Stichting Kunstweek is bevestigd als deelname, is uw presentatie in het Jaarboek zeker.
  • Ook als u een relevante academische opleiding heeft genoten en al minimaal 5 jaar beeldend kunstenaar van beroep bent, wordt uw aanmelding niet automatisch omgezet in een deelname.
  • In alle gevallen beoordeelt een toetsingscommissie uw aanmelding en de gestuurde foto┬┤s voordat uw aanmelding wordt geaccepteerd als een deelname.
  • Het oordeel van de toetsingscommissie wordt u binnen 10 werkdagen bekend gemaakt. Als uw aanmelding niet wordt geaccepteerd als een deelname, bent u geen kosten verschuldigd.


Foto: Marcel van der Vlugt, Lorian Indigo, 2016
voor de tentoonstelling Ancient Light van
Claudy Jongstra (Kunstenaar van het jaar 2019).

Aanmeldformulier Veelgestelde vragen
Ballotage

Elke aanmelding wordt door de ballotagecommissie beoordeeld. Indien zij dat nodig achten wordt u verzocht een foto van de werk(en) die u graag wilt plaatsen in het Jaarboek Kunstenaars 2020 op te sturen. Als u dat op moment van aanmelden nog niet zeker weet of het betreffende werk nog niet klaar is, kunt u werk toesturen dat soortgelijk is aan het werk dat u mogelijk wilt plaatsen.